O tytuł Rodzinnego Miejsca w kategorii rozrywki i zwiedzania mogą ubiegać się muzea, galerie, wystawy, pałace, zamki, place zabaw, centra rozrywki, centra nauki, parki tematyczne itp.

Miejsca, które oferują swoim klientom krótki wypoczynek, zwiedzanie i rozrywkę powinny spełniać minimum 3 z poniższych warunków:

– posiadać kącik lub plac zabaw dla dzieci
– oferować specjalne warsztaty edukacyjne dla dzieci i/lub rodzin z dziećmi
– oferować programy animacyjne dla dzieci i/lub opiekę nad dziećmi pod nieobecność rodziców
– oferować możliwość organizowania urodzin dla dzieci
– oferować pakiety rodzinne
– opisywać trasy zwiedzania pod kątem najmłodszych odwiedzających
– oferować krzesełka lub podkładki na siedzenia dla dzieci
– posiadać toalety przystosowane do dzieci (np. nakładki, podesty, nocniczki, przewijaki)
– oferować możliwość wypożyczania  sprzętu sportowego dla dzieci (np. rowerki, narty, sanki, inne)
– oferować możliwość wypożyczania  akcesoriów dla dzieci (np. wózki, nosidła, inne)

Kryterium dodatkowe – obiekt dysponuje numerami telefonów do lekarza pierwszego kontaktu, pediatry i pogotowia ratunkowego.

 

Od wszystkich w/w typów lokali oczekuje się uśmiechu, tolerancji, respektowania Dekalogu Rodzinnego Miejsca i zrozumienia specyficznych potrzeb i ograniczeń klientów korzystających z usługi wraz ze swoimi dziećmi.

o programie