O tytuł Rodzinnego Miejsca w kategorii miejsc handlu i usług mogą ubiegać się sklepy, zakłady usługowe, salony sprzedaży dóbr i usług, banki i instytucje finansowe itp.

 

Firmy, które oferują towary i usługi swoim klientom, powinny spełniać min. 2 z poniższych kryteriów:

– posiadać kącik zabaw dla dzieci
– oferować dzieciom kredki, kolorowanki, zabawki na czas oczekiwania na zakończenie wizyty
– oferować programy animacyjne i/lub warsztaty edukacyjne dla dzieci
– oferować krzesełka lub podkładki na siedzenia dla dzieci
– posiadać toalety przystosowane do dzieci (np. nakładki, podesty, nocniczki, przewijaki)
– oferować możliwość wypożyczania  akcesoriów dla dzieci (wózki lub inny sprzęt umożliwiający przewożenie dzieci)

Od wszystkich w/w typów lokali oczekuje się uśmiechu, tolerancji, respektowania Dekalogu Rodzinnego Miejsca i zrozumienia specyficznych potrzeb i ograniczeń klientów korzystających z usługi wraz ze swoimi dziećmi

o programie